Συνεργαστείτε μαζί μας!

Συνεργαστείτε μαζί για την διαμόρφωση του τελικού προϊόντος!

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, υπάρχει αφενός δυνατότητα συνεργασίας μαζί σας έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό και αφετέρου αποστολής του δείγματος μέσω e-mail πριν από την παραγγελία!